Stanisław Moniuszko – znany, lecz nieobecny. Opinie Polaków na temat twórczości i postaci kompozytora w jego dwusetną rocznicę urodzin

Date of publication: 08.05.2019
Średni czas czytania 3 minutes
print

W roku 2019 obchodzimy dwusetną rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki, a Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok tego kompoztrora. W 2018 r. Narodowe Centrum Kultury zrealizowało badania dedykowane tej postaci. Celem badań było rozpoznanie kim jest Stanisław Moniuszko dla współczesnego Polaka i czy po upływie dwóch wieków jego twórczość i biografia nadal budzą zainteresowanie?

Na zdjęciu znajduje się okładka książki na białym tle, z fioletowym tytułem i rombem - ozdobą.
NCK

Badania zrealizowano na podstawie pięciu komponentów: sondażu na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie dorosłych (N=1000); sondażu internetowego wśród młodzieży w wieku 12–17 lat (N=2069); zogniskowanych wywiadów grupowych prowadzonych na próbie celowej - osób ponadprzeciętnie zainteresowanych muzyką i znających twórczość Stanisława Moniuszki; wywiadów eksperckich z osobami odpowiedzialnymi (obecnie bądź w przeszłości) za program instytucji rozwijających kulturę muzyczną w Polsce; ekspertyzy dotyczącej obecności postaci i twórczości Stanisława Moniuszki w podstawach programowych, programach nauczania i podręcznikach szkolnych.

Z badań wynika, że Moniuszko jest obecny w świadomości zarówno młodych, jak i dorosłych Polaków. 89% dorosłych słyszało o Stanisławie Moniuszko, ale jedynie co czwarty dorosły badany twierdził, że dużo wie o kompozytorze. Jeżeli chodzi o młodzież, to 82% nastolatków zadeklarowała, że słyszała o kompozytorze, przy czym zaledwie 60% badanej młodzieży potrafiło prawidłowo wskazać, kim był Moniuszko. Największy odsetek dorosłych rozpoznaje opery Straszny dwór (75%) i Halka (74%) oraz pieśń Prząśniczka (66%).

Szczegółowe wyniki badania zapisano w raporcie „Stanisław Moniuszko – znany, lecz nieobecny. Opinie Polaków na temat twórczości i postaci kompozytora w jego dwusetną rocznicę urodzin”. Wnioski dotyczące podstawy programowej zapisano w ekspertyzie Obecność postaci i twórczości Stanisława Moniuszki w podstawach programowych, programach nauczania i podręcznikach szkolnych”.