Raport: Amatorski znaczy miłośniczy – raport z jakościowego badania amatorskiego ruchu teatralnego

Date of publication: 12.10.2019
Średni czas czytania 1 minute
print

Celem przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury badania było przyjrzenie się specyfice i potrzebom amatorskiego ruchu teatralnego. Zrealizowano je przy użyciu jakościowej metody badawczej. Przeprowadzono 15 częściowo ustrukturyzowanych, indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) oraz jeden wywiad grupowy (FGI). Trzon respondentów stanowili instruktorzy/ reżyserzy amatorskich zespołów teatralnych.

Na zdjęciu znajduje się okładka książki na białym tle, z fioletowym tytułem i rombem - ozdobą.
NCK

Badanie pokazało, że najważniejszą cechą wyróżniającą amatorską działalność teatralną, jak i każdą inną amatorską działalność, jest motywacja, którą jest pasja, najczęściej niepoparta formalnym wykształceniem. W 88% polskich domów kultury działają amatorskie grupy artystyczne. Dla środowiska amatorskiego ruchu teatralnego bardzo istotne są systemowe rozwiązania, których wprowadzenie ułatwiłoby codzienną działalność amatorskich zespołów teatralnych.

Wyniki badania zapisano w raporcie „Amatorski znaczy miłośniczy – raport z jakościowego badania amatorskiego ruchu teatralnego”.