RANKING: KREATORZY ROZWOJU KULTURY MIEJSKIEJ

Date of publication: 26.07.2017
Średni czas czytania 3 minutes
print

Tytuł: Kreatorzy rozwoju kultury miejskiej. Ranking

Autor: DNA Miasta, Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego

Finansowanie: Narodowe Centrum Kultury

Rok opublikowania: 2017

RANKING: KREATORZY ROZWOJU KULTURY MIEJSKIEJ
Fot. pixabay.com painter

Opis:  Zespół DNA Miasta z Fundacji Res Publica we współpracy z zewnętrznymi ekspertami porównał ze sobą 100 największych polskich miast pod względem warunków, jakie stwarzają dla rozwoju kultury.

Konstruując ranking autorzy wzięli pod uwagę liczbowe dane dotyczące następujących obszarów (priorytetów) polityki kulturalnej:

  • dostępność do kultury/uczestnictwo w kulturze i działalność miejskich instytucji kultury,
  • otoczenie formalno-prawne działalności kulturalnej  i finansowanie/zasoby kultury,
  • działalność pozainstytucjonalna (organizacji społecznych).

Zgromadzone dane (takie jak np. liczba muzeów, frekwencja w galeriach sztuki, bieżące wydatki na kulturę), które najlepiej reprezentują poszczególne obszary polityki kulturalnej, uwzględniono w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.

W wyniku przeprowadzonych analiz okazało się, że najlepsze warunki dla rozwoju kultury stwarza Sopot. „Letnia stolica Polski” wyróżnia się przede wszystkim dostępnością do infrastruktury kulturalnej, działalnością miejskich instytucji kultury a przy tym znaczącymi kwotami przeznaczonymi dla NGO w ramach otwartych konkursów. Nie najlepiej jednak wypada Sopot pod względem uczestnictwa mieszkańców w kulturze. Drugie miejsce w rankingu zajął Koszalin, który odstaje od najlepszych jedynie na polu stwarzania warunków dla działalności pozainstytucjonalnej w sferze kultury. Na podium zmieścił się jeszcze Poznań, który, odwrotnie niż Koszalin, wyróżnia się pozytywnie jeśli chodzi o wsparcie dla przedsięwzięć organizacji pozarządowych a słabiej wypada pod względem działalności miejskich instytucji kultury i dostępności do infrastruktury kulturalnej. Tuż za Poznaniem uplasowała się Warszawa. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze: Katowice, Kraków, Toruń, Jelenia Góra, Wrocław i Lublin.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do pełnego rankingu. Dokładny opis metodologii, zgodnie z którą został skonstruowany Wskaźnik Sprzyjania Kulturze, a na jego podstawie sam ranking, zawiera plik „Wskaźnik Sprzyjania Kulturze – metodologia”.

Ranking jest dostępny na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: miejskie polityki kulturalne, samorządy, ranking, instytucje kultury, Wskaźnik Sprzyjania Kulturze