Zaangażowanie samorządów w kulturę. RANKING GMIN 2018

Date of publication: 12.04.2018
Średni czas czytania 2 minutes
print

W 2016 roku Zespół ds. Statystyki Kultury NCK opracował ranking gmin pod względem wydatków na kulturę (w oparciu o dane z lat 2010-2014). Dziś mamy przyjemność zaprezentować nowy ranking oparty o dane z lat 2015-2016, uwzględniający zarówno dane finansowe jak również dane na temat życia kulturalnego w poszczególnych gminach.

Źródła danych

Ranking został opracowany w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów za lata 2015-2016.

Składowe rankingu:

 • składowa „działalność i uczestnictwo w kulturze” (waga 0,5);
 • składowa „wydatki na kulturę per capita” (waga 0,25);
 • składowa „udział kultury w budżecie” (waga 0,25).

W składowej „działalność i uczestnictwo w kulturze” mieszczą się:

 • imprezy oświatowe w muzeach ogółem na 1000 mieszkańców (waga 0,143);
 • zwiedzający muzea i oddziały na 1000 mieszkańców (waga 0,143);
 • uczestnicy imprez artystyczno – rozrywkowych na 1000 mieszkańców (waga 0,143);
 • uczestnicy imprez w domach kultury na 1000 mieszkańców (waga 0,143);
 • grupy artystyczne w domach kultury na 1000 mieszkańców (waga 0,143);
 • czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności (waga 0,143);
 • wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach (waga 0,143).

KATEGORIE RANKINGU

Ranking opracowany został dla 12 kategorii gmin wyróżnionych ze względu na dwa kryteria.

Kryterium typu gminy:

 • Gminy wiejskie
 • Gminy miejsko-wiejskie
 • Gminy miejskie
 • Miasta na prawach powiatu

Kryterium zamożności:

 • Mała – 25% gmin o najniższym dochodzie per capita (dla danego typu gminy);
 • Średnia – 50% % gmin o średnim dochodzie per capita (dla danego typu gminy);
 • Duża – 25% gmin o najwyższym dochodzie per capita (dla danego typu gminy).

Zwycięzcy rankingu

 

Zwycięzcom gratulujemy!

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym zestawieniem.