Muzyczne wybory polskiej młodzieży – poznaj wyniki badań!

Date of publication: 15.02.2021
Średni czas czytania 7 minutes
print

97% młodzieży deklaruje, że słucha muzyki, a dla dwóch trzecich młodych ludzi jest to niemal codzienny sposób na obcowanie z kulturą. 39% Polaków w wieku od 12 do 17 lat zadeklarowało, że słucha popu, 22% - rapu, hip-hopu, a 20% - rocka.

Marcelo Chagas / Pexels

Słuchanie muzyki dla przyjemności jest popularną formą spędzania czasu: dwie trzecie (67%) nastolatków deklaruje, że robi to co najmniej raz w tygodniu. Tylko 3% nigdy nie słucha muzyki. Formy aktywności wymagające większego zaangażowania są oczywiście rzadsze. Mniej więcej połowa badanych (53%) deklaruje, że co najmniej raz w miesiącu ogląda filmy/programy poświęcone muzyce w telewizji bądź internecie. Podobny odsetek respondentów co najmniej raz w miesiącu wymienia się ze znajomymi lub rodziną muzyką (50%) oraz czyta o muzyce w prasie albo internecie (49%). Rzadsze jest kupowanie muzyki (płyt, plików z muzyką lub dostępu do serwisów streamingowych) - około jedna trzecia nastolatków (35%) deklaruje, że robi to co najmniej raz w miesiącu. Takie wnioski płyną z badania sondażowego Narodowego Centrum Kultury*, w którym młodzi respondenci (do 17 roku życia) byli pytani m. in. o to, czego słuchają i jaką rolę odgrywa w ich życiu muzyka.

 

Aktywność muzyczna młodzieży

Źródło: NCK/Kantar (N = 2002), 2020. Treść pytania: Jak często zdarza ci się: … .

Respondenci w wieku 15–17 lat częściej niż młodsi słuchają muzyki dla przyjemności (72% z nich deklaruje, że robi to co najmniej raz w tygodniu, w porównaniu do 63% w młodszej grupie wiekowej), częściej także wydają pieniądze na muzykę. Istotną zmienną jest także wykształcenie rodziców: im wyższe, tym częściej ich dzieci słuchają muzyki dla przyjemności.

W pytaniu otwartym o ulubioną muzykę większość (60%) nastolatków wymieniła tylko jeden gatunek, którego słucha. Mniej więcej co dziesiąty (11%) deklarował, że słucha różnych gatunków muzyki, bez ich doprecyzowywania.

Zapytani o rodzaj muzyki, której słuchają na co dzień, młodzi ludzie najczęściej wymieniają pop (39%), rap (22%) oraz rock (20%). Zdecydowanie rzadziej wskazują disco-polo (4%), muzykę poważną lub klasyczną (4%), dance (3%) i metal (3%).

Gatunki muzyki najpopularniejsze wśród młodzieży

(odpowiedzi na pytanie otwarte: Jakiej muzyki słuchasz na co dzień?)

Źródło: NCK/Kantar (N = 2002), 2020. Procenty nie sumują się do 100, bo badani mieli możliwość wskazania wielu odpowiedzi.

Warto zwrócić uwagę na duże zróżnicowanie gustów muzycznych: aż 20% badanych deklaruje, że na co dzień słucha innych rodzajów muzyki — były to m.in.: k-pop, techno, jazz, muzyka elektroniczna, reggae, r'n'b, folk czy trap. Wysoki odsetek badanych wymieniających gatunki wskazane przez mniej niż 3% respondentów może wskazywać na rozproszenie gustów, bądź też na zamieszanie terminologiczne, utrudniające opisanie własnych preferencji.

Aby lepiej poznać muzyczne upodobania młodych ludzi (a także by móc porównać tegoroczne wyniki z uzyskanymi przed dwoma laty), zadaliśmy respondentom także pytanie zamknięte zawierające listę 20 gatunków muzycznych. Listę tych  najpopularniejszych ponownie otwierają pop (60% wskazań), rap, hip-hop (42%) oraz rock (40%). Na kolejnych miejscach znalazł się muzyka dance (31%), muzyka filmowa (21%), disco polo (17%), muzyka elektroniczna (17%), reggae (11%) oraz metal (11%). Pozostałe rodzaje muzyki, o które pytaliśmy, były wskazywane przez mniej niż 10% respondentów.

Gatunki muzyki, których słucha młodzież

(pytanie zamknięte: Jakich gatunków muzycznych słuchasz z własnego wyboru? Możesz wskazać dowolną liczbę gatunków.)

Źródło: NCK/Kantar (N = 2002), 2020.  Procenty nie sumują się do 100, bo badani mieli możliwość wskazania wielu odpowiedzi.

Aby uzyskać pełniejszy obraz "diety" muzycznej młodych ludzi (a także by móc porównać tegoroczne wyniki z uzyskanymi przed dwoma laty), zadaliśmy także pytanie zamknięte: przedstawiliśmy nastolatkom listę dwudziestu gatunków muzycznych prosząc, by wybrali spośród nich wszystkie te, których słuchają z własnego wyboru. Listę najpopularniejszych gatunków muzycznych ponownie otwierają pop (60% wskazań), rap, hip-hop (42%) oraz rock (40%). Na kolejnych miejscach znalazł się muzyka dance (31%), muzyka filmowa (21%), disco polo (17%), muzyka elektroniczna (17%), reggae (11%) oraz metal (11%). Pozostałe rodzaje muzyki, o które pytaliśmy, były wskazywane przez mniej niż 10% respondentów.

W porównaniu do wyników z roku 2018, można zauważyć przede wszystkim wyraźnie niższy odsetek badanych wskazujących rap, hip-hop (2018 r. - 59%) oraz disco polo (2018 r. - 32%), a wyższy - wskazujących muzykę rockową (2018 r. - 33%)


*Sondaż został zrealizowany przez firmę Kantar Polska metodą CAWI, w dniach od 17 do 29 listopada 2020 r., na reprezentatywnej próbie 2002 osób w wieku od 12 do 17 lat.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym komunikatem z badań, w którym piszemy więcej o gustach i aktywnościach muzycznych młodzieży.