Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce

Wydarzenie online
Thu 26 November 2020 r.   g. 11:00

Otwarta prezentacja online raportu z pierwszego ogólnopolskiego badania kultury studenckiej

26 listopada o godz. 11.00  na fanpage'u Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej oraz Narodowego Centrum Kultury zostanie zaprezentowany raport z pierwszego ogólnopolskiego badania kondycji i kierunków rozwoju kultury studenckiej oraz motywów uczestnictwa studentów w kulturze.

Badanie zostało przeprowadzone przez Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury. Raport zatytułowany “Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce" zaprezentują studenci UMCS, zaangażowani w działalność Chatki Żaka: Agnieszka Bąk i Paweł Bik.

Po prezentacji odbędzie się dyskusja z udziałem:

  • prof. Radosława Dobrowolskiego, rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej,
  • Agnieszki Bąk, kierownika Działu Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury
  • oraz Izabeli Pastuszko, p.o. Dyrektora Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, pomysłodawczyni Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej.