Weź udział w badaniu pracodawców sektora kultury!

Date of publication: 07.09.2020
Średni czas czytania 2 minutes
print

Zachęcamy do wypełnienia ankiety

Narodowe Centrum Kultury prowadzi program Kadra Kultury, który obejmuje projekty szkoleniowe służące rozwojowi i profesjonalizacji sektora kultury w Polsce. Jednym z elementów tego programu jest portal Pracuj w kulturze, który stanowi platformę wymiany pomiędzy pracodawcami i poszukującymi zatrudnienia w sektorze kultury.

Chcielibyśmy poznać potrzeby i oczekiwania pracodawców sektora kultury, a zarazem użytkowników portalu Pracuj w kulturze, w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w instytucjach kultury i w firmach z sektora przemysłów kreatywnych.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu ankietowym i podzielenie się swoją opinią. Ankietę kierujemy do pracowników działów kadr oraz kadry zarządzającej. Zapewniamy, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie badania są traktowane w sposób poufny.

Jak się zgłosić?

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani wypełnieniem ankiety, prosimy o kontakt z p. Kamilą Węglarską z Działu Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury: kweglarska@nck.pl, tel. (22) 20 98 097.

Badanie prowadzimy do 16.09.2020 r. Wypełnienie ankiety trwa ok. 10 minut.

Dział Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury.