Wyniki XVI edycji programu stypendialnego Młoda Polska

Data publikacji: 05.02.2019
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

31 stycznia 2019 roku, decyzją Ministra KiDN, został rozstrzygnięty konkurs o stypendia z Programu Stypendialnego Młoda Polska 2019.

Do XVI edycji Programu wpłynęło 616 wniosków. W 63 wnioskach stwierdzono błędy formalne, co uniemożliwiło ich rozpatrywanie pod względem merytorycznym. Komisja oceniła 553 wnioski.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w XVI edycji Programu Młoda Polska stypendium przyznano 88 osobom.

Program przeznaczony jest dla młodych polskich artystów (do 35 roku życia), którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w następujących dziedzinach; film, fotografia, literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec i teatr.

Stypendium ma umożliwić laureatom dokonanie znaczącego postępu w ich karierze artystycznej. Środki ze stypendium mogą być przeznaczone na realizację konkretnych projektów artystycznych, studia i pobyty twórcze za granicą, zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy twórczej.

Źródło: BIP MKiDN