Nabór wniosków do programu stypendialnego dla młodych artystów na rok 2012

Data publikacji: 03.06.2011
Autor: Kadra Kultury
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

„Młoda Polska” to program przeznaczony dla młodych (do 35 roku życia) artystów: muzyków, filmowców, fotografików, sztuk wizualnych, teatru, tańca, literatów oraz krytyków legitymujących się wybitnymi osiągnięciami.
 

Stypendia przyznawane są w drodze konkursu  twórcom, którzy:

  • legitymują się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie
  • ubiegają się o wsparcie dla projektów o istotnej wartości artystycznej/merytorycznej
  • rekomendowani są przez przynajmniej dwóch wybitnych w danej dziedzinie twórców
  • laureaci Programu „Młoda Polska” z latach poprzednich mogą starać się o stypendium ponownie po upływie minimum dwóch lat.
     

Można ubiegać sie o stypendium w kwocie: 30 000 zł - 50 000 zł brutto.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą lub złożyć w Narodowym Centrum Kultury ul. Płocka 13, 02-231 Warszawa, do dnia 17 października 2011 roku włącznie.

Szczegółowe informacje o programie „Młoda Polska” oraz formularze potrzebnych dokumentów znajdują się na stronie internetowej http://nck.pl/sub,pl,mloda_polska.html