Wnioski do programów dotacyjnych Narodowego Centrum Kultury składa się zawsze w formie elektronicznej z użyciem naszych platform do obsługi programów. Obecnie NCK używa platformy:

SOP – System Obsługi Programów NCK