Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 30 października 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej o pomoc mogą się ubiegać artyści i twórcy, posiadający dorobek w zakresie działalności kulturalnej oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którzy wykażą ograniczenie dochodów z powodu pandemii COVID-19. Nabór jest prowadzony w sposób ciągły.