Program stypendialny MKiDN „Kultura w sieci”

Data publikacji: 09.04.2020
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Rusza program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansowania zmian formy upowszechniania działalności twórczej.

Program stypendialny MKiDN „Kultura w sieci”
Fot. mkidn.gov.pl

Minister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosił założenia nowego programu wsparcia dla artystów, twórców oraz instytucji, które ze względu na trwającą epidemię, a wcześniej stan zagrożenia epidemicznego, nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie.

Program stypendialny MKiDN „Kultura w sieci” - wyniki naboru →

Program „Kultura w sieci” składa się z dwóch elementów – programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu dotacyjnego, zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Program stypendialny „Kultura w sieci” ma na celu wspieranie aktywności twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej kultury w zakresie upowszechniania dóbr kultury w Internecie w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zgłaszane projekty mogą przyjmować formę dialogu i nawiązania do tradycji oraz osiągnięć dziedzictwa polskiej i światowej kultury, jak również poszukiwania nowatorskich rozwiązań, zarówno w zakresie form wyrazu, jak i środków komunikacji. Działania stymulujące kreatywność i aktywizujące odbiorców będą postrzegane jako dodatkowy atut projektów.

O stypendia programu „Kultura w sieci” mogą się starać twórcy, artyści, animatorzy i edukatorzy  w następujących kategoriach:

 • literatura,
 • sztuki wizualne,
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • film,
 • twórczość ludowa,
 • animacja i edukacja kulturalna,
 • zarządzanie kulturą i wspieranie kadr kultury.

Wnioskodawcom biorącym udział w programie stypendialnym mogą zostać przyznane stypendia:

 1. 6-miesięczne obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.;
 2. mające inny okres realizacji projektu, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie, miesiące obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.

Wnioski można składać do 20 kwietnia br.

Szczegółowe informacje:

Szczegółowe informacje oraz regulamin programu stypendialnego „Kultura w sieci” znajdują się na stronie: bip.mkidn.gov.pl.

Przeczytaj o zmianach w regulaminie programu stypendialnego (www.gov.pl/web/kultura).

Odpowiedzi na dodatkowe pytania można uzyskać, kontaktując się z pracownikami Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN pod adresem mailowym: stypendiawsieci@mkidn(dot)gov(dot)pl