Programy dotacyjne

Program grantowy „Obserwatorium Kultury” był realizowany przez Narodowe Centrum Kultury w latach 2009-2011. Głównymi celami programu były badania sektora kultury, a także popularyzacja wyników badań i aktualnego stanu wiedzy na temat uczestnictwa w kulturze, potrzeb kulturalnych, polityki kulturalnej, ekonomiki kultury, a także uwarunkowań funkcjonowania sektora kultury.

W ramach Obserwatorium Kultury w latach 2009-2011 można było uzyskać dofinansowanie m.in. na realizację:

  • Projektów badawczych z zakresu uczestnictwa w kulturze, potrzeb kulturalnych, polityki kulturalnej, ekonomiki kultury (w tym zwłaszcza przemysłów kultury) oraz statystyki kultury;
  • Projektów diagnostycznych i ewaluacyjnych dotyczących podmiotów działających w sektorze kultury, odnoszących się do działalności kulturalnej prowadzonej przez te podmioty;
  • Budowa, utrzymanie i udostępnianie specjalistycznych baz danych, elektronicznych systemów informacji w obszarze kultury;
  • Działań służących popularyzacji wyników badań i analiz, a także aktualnego stanu wiedzy z zakresu ekonomiki kultury uczestnictwa w kulturze, potrzeb kulturalnych, polityki kulturalnej, ekonomiki kultury (w tym zwłaszcza przemysłów kultury) oraz statystyki kultury poprzez konferencje i sympozja naukowe oraz wydawnictwa naukowe i inne wydawnictwa recenzowane (także pokongresowe, pokonferencyjne, itp.);
  • Warsztatów, kursów, szkoleń i staży, pomocy dydaktycznych dla osób zawodowo zajmujących się organizacją życia kulturalnego z zakresu wdrażania nowoczesnych metod prowadzenia edukacji kulturalnej oraz zarządzania kulturą;

Raporty zamieszczone na tej stronie prezentowane są w formie, w jakiej dostarczyli je Autorzy, rozliczając się z realizacji projektów w ramach Programu Dotacyjnego prowadzonego przez Obserwatorium Kultury.

Formularz wyszukiwania w ramach: Programy dotacyjne
Obserwatorium Kultury 2016
 

Lista projektów realizowanych dzięki wsparciu Obserwatorium Kultury w roku 2016: L.P Realizator projektu Tytuł 1. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie   Ogólnopolskie...

Obserwatorium Kultury 2015
 

Lista projektów zrealizowanych dzięki wsparciu Obserwatorium Kultury w roku 2015: Lp. Realizator projektu Tytuł 1. Fundacja Ważka Zespoły ludowe - laboratorium etnograficzne 2. Muzeum...

Obserwatorium Kultury 2014
 

Lista projektów zrealizowanych dzięki wsparciu Obserwatorium Kultury w roku 2014: Lp. Realizator projektu Tytuł 1. Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury - Sieć Badawcza GIS- Kultura....

Obserwatorium Kultury 2013
 

Lista projektów zrealizowanych dzięki wsparciu Obserwatorium Kultury w roku 2013: Lp. Realizator projektu Tytuł 1. Public Profits Sp. z o.o. "Ogólnopolskie badania praktyk...

Obserwatorium Kultury 2012
 

Lista projektów zrealizowanych dzięki wsparciu Obserwatorium Kultury w roku 2012: Lp. Realizator projektu Tytuł 1. Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych Dynamiczna diagnoza kultury...

Obserwatorium Kultury 2011
 

Lista projektów zrealizowanych dzięki wsparciu Obserwatorium Kultury w roku 2011:   Projekty badawcze: Lp Realizator projektu Tytuł 1. Małopolski Instytut Kultury Kultura...

Obserwatorium Kultury 2010
 

Lista projektów zrealizowanych dzięki wsparciu Obserwatorium Kultury w roku 2010:   Projekty badawcze: Lp. Realizator projektu Tytuł 1. Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych...