Gala BohaterONy 2022

Data publikacji: 28.11.2022
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

Nagrodą BohaterONy 2022 im. Powstańców Warszawskich decyzją kapituły nagrody oraz internautów zostało  wyróżnionych 26 osób, firm i instytucji. Nagrodę Specjalną – Złotego BohaterON-a - otrzymał Marek Strok, pasjonat, wybitny badacz i znawca Powstania Warszawskiego. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: powstańcy warszawscy, członkowie Kapituły Nagrody i Komitetu Honorowego kampanii, przedstawiciele partnerów, rządu, instytucji, firm i ambasadorów projektu. Podczas uroczystości dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu Tomasz Matynia odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego do uczestników uroczystości. Gala odbyła się w piątek 25 listopada w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Współorganizatorem widowiska było Narodowe Centrum Kultury. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem koncertu było Polskie Radio.

Osoby i instytucje, które w szczególny sposób promują wiedzę o historii Polski oraz współczesny patriotyzm zostały uhonorowane statuetkami i dyplomami BohaterONa. Laureaci wyłonieni zostali spośród 35 nominowanych przez Komitet Organizacyjny w siedmiu kategoriach: firma, instytucja, organizacja non-profit, osoba publiczna, dziennikarz, nauczyciel, pasjonat. Gala wręczenia BohaterONów odbyła się w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im W. Lutosławskiego.

Gali towarzyszło widowisko muzyczne pt. ,,Bohaterowie z ruin, czyli historia warszawskich robinsonów” w reżyserii Haliny Przebindy z udziałem: Stanisławy Celińskiej, Sebastiana Karpiela-Bułecki, Macieja Musiałowskiego, Katarzyny Dąbrowskiej, Piotra Cugowskiego, Skubasa, Jana Młynarskiego, Cleo oraz Warszawskiego Chóru Dziecięcego. Koncert przypominał o odwadze i heroizmie warszawiaków oraz hołdem złożonym bohaterom. Za pomocą piosenek, archiwalnych fotografii i animacji pokażemy prawdziwe historie poszczególnych bohaterów oraz uczucia, które im towarzyszyły: ból, głód i strach, nadzieja.

Galę oraz koncert można obejrzeć na kanale YouTube Narodowego Centrum Kultury. 

Gala oraz Koncert BohaterON 2022 →

Laureaci Nagrody BohaterONy 2022 im. Powstańców Warszawskich: 

KATEGORIA „INSTYTUCJA”:

Złoty BohaterON: Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945)
Srebrny BohaterON: Archiwum Akt Nowych
Brązowy BohaterON: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów politycznych PRL
Złoty BohaterON Publiczności: Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945)
KATEGORIA „ORGANIZACJA NON-PROFIT”:

Złoty BohaterON: Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów ,,Zośka” i ,,Parasol”
Srebrny BohaterON: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
Brązowy BohaterON: Fundacja Twarze Depresji
Złoty BohaterON Publiczności: Związek Harcerstwa Polskiego

KATEGORIA „FIRMA”:

Złoty BohaterON: Poczta Polska
Srebrny BohaterON: Tarczyński
Brązowy BohaterON: Grupa Arche
Złoty BohaterON Publiczności: POLREGIO

KATEGORIA „NAUCZYCIEL”:

Złoty BohaterON: Cornelius McGrath
Srebrny BohaterON: Arkadiusz Pater
Brązowy BohaterON: Izabella Czernecka
Złoty BohaterON Publiczności: Andrzej Tomczyk
KATEGORIA „OSOBA PUBLICZNA”:

Złoty BohaterON: Marek Bukowski
Srebrny BohaterON: Piotr Blak
Brązowy BohaterON: Omenaa Mensah i Rafał Brzoska
Złoty BohaterON Publiczności: Martyna Wojciechowska

KATEGORIA „DZIENNIKARZ”:

Złoty BohaterON: Edyta Poźniak
Srebrny BohaterON: Aleksandra Głogowska
Brązowy BohaterON: Michał Przedlacki
Złoty BohaterON Publiczności: Michał Przedlacki

KATEGORIA „PASJONAT”:

Złoty BohaterON: Zygmunt Walkowski
Srebrny BohaterON: Artur Szulc
Brązowy BohaterON: Kamil Dziurdź
Złoty BohaterON Publiczności: Katarzyna Węgrzyn

NAGRODA SPECJALNA BOHATERONY 2022 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH

Komitet Organizacyjny Nagrody postanowił przyznać jeszcze jedno wyróżnienie. Nagrodę Specjalną – Złotego BohaterONa jako wyraz uznania zasług za: wybitną, pełną pasji działalność badawczą oraz ogromny dorobek naukowo–historyczny, kilkudziesięcioletnią pracę o charakterze społecznym wykraczającą poza pracę dokumentalisty; za wnikliwe dokumentowanie dziejów konspiracji i powstańczej Warszawy oraz opracowanie najpełniejszej kolekcji biogramów powstańczych, które mają bezcenną wartość dla każdego historyka oraz całego społeczeństwa; za przywrócenie do pamięci zbiorowej uczestników Powstania Warszawskiego oraz ludności cywilnej Warszawy 1944 roku – otrzymał Pan Marek Strok – pasjonat, wybitny badacz i znawca Powstania Warszawskiego.

Gala Nagrody BohaterONy 2022 im. Powstańców Warszawskich została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Koncert Bohaterowie z ruin dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.