Zmarł profesor Walery Pisarek

06.11.2017
2 minuty

W niedzielę wieczorem z wielkim smutkiem pożegnaliśmy wybitnego językoznawcę i prasoznawcę, honorowego prezesa Rady Języka Polskiego, profesora Walerego Pisarka.

prof. Walery Pisarek wyróżniony nagrodą „Zasłużony dla Polszczyzny”
Fot. prof. Walery Pisarek wyróżniony nagrodą „Zasłużony dla Polszczyzny” prof. Walery Pisarek wyróżniony nagrodą „Zasłużony dla Polszczyzny”

Profesor był laureatem wielu nagród. Otrzymał m.in ustanowioną w 2012 roku przez Prezydenta RP nagrodę „Zasłużony dla Polszczyzny”, którą otrzymał podczas gali organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury. Profesor Pisarek wyróżniony został za troskę – jak napisano w uzasadnieniu Kapituły – „o znaczenie polszczyzny w życiu narodu, w życiu publicznym”.

Profesor Walery Pisarek urodził się 31 maja 1931 r. w Rabce, zmarł 5 listopada 2017 r. w Katowicach. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był projektodawcą Ustawy o języku polskim (uchwalonej w 1999 r.), autorem publikacji na temat języka polskiego, teorii informacji i komunikacji masowej.

Był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz profesorem zwyczajnym Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W 2011 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, a w roku 2014 – Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W swoim życiu zawodowym pełnił m.in. funkcję dyrektora Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie. Był także redaktorem naczelnym „Zeszytów Prasoznawczych”, przewodniczącym Komitetu Narodowego przy Prezydium PAN ds. Europejskiej Federacji Narodowych Instytucji na rzecz Języka, przewodniczącym Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, dyrektorem Środkowoeuropejskiego Centrum Dokumentacji Badań Komunikowania, wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Mediów i Komunikacji, członkiem Rady Prasowej, członkiem Narodowej Rady Kultury, honorowym prezesem Rady Języka Polskiego.