Festiwal Łódź Fabrykancka 3.0

Data publikacji: 07.11.2022
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Festiwal Łódź Fabrykancka 3.0 to impreza popularyzująca wiedzę o łódzkich fabrykantach, ich dziedzictwie, spuściźnie i wkładzie w rozwój Łodzi, a także o dziejach Łodzi fabrykanckiej.

Zadanie jest realizowane po raz trzeci i będzie się odbywać cyklicznie co rok. Trzecia edycja festiwalu będzie poświęcona mniejszościom żydowskiej, niemieckiej, prawosławnej oraz romskiej zamieszkującym przedwojenną Łódź. Celem organizatorów będzie podkreślenie wielokulturowego charakteru miasta oraz zapoznanie mieszkańców w atrakcyjny sposób z historią i kulturą miejską Łodzi. Głównym celem będzie ułatwienie dostępu do kultury, skierowanie oferty do szerokiego grona odbiorców z różnych grup społecznych. Realizacja wydarzeń w przestrzeniach miejskich Łodzi oraz mniejszych, okolicznych miast, transmisje on-line oraz zapewnienie transportu na wydarzenia osobom spoza Łodzi umożliwi włączenie osób mających utrudniony dostęp do kultury i nie zaangażowanych w życie kulturalne.  Umiejscowienie wielu akcji w przestrzeni miejskiej pozwoli na spontaniczne przyłączanie się do nich przechodniów lub okolicznych mieszkańców. To z kolei przekładać się będzie na integracje mieszkańców i innych uczestników
wydarzeń.

Uczestnicy w atrakcyjny i ciekawy sposób pogłębią swoją wiedzę na temat grup narodowych i wyznaniowych zamieszkujących Łódź przed  II wojną światową oraz dowiedzą się jaki był ich wkład w rozwój infrastruktury, przemysłu i kultury Łodzi. Poznają też historię Łodzi oraz zdobędą wiedzę o kulturze jej mieszkańców, a także o szeroko rozumianej kulturze miejskiej, na którą fabrykanci oraz masowo sprowadzani przez nich robotnicy mieli ogromny wpływ. 

Festiwal Łódź Fabrykancka 3.0. dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.