Sport - nabór tekstów do kwartalnika Kultura Współczesna

Date of publication: 24.10.2016
Średni czas czytania 3 minutes
print

Kulturoznawcze studia nad sportem wciąż są w Polsce rzadkością – tymczasem wydarzenia sportowe to współcześnie jedne z najliczniejszych zgromadzeń publicznych, będących między innymi okazją do ekspresji tożsamości narodowej i lokalnej, grupy kibicowskie stają się wpływowymi aktorami życia politycznego, transmisje gromadzą więcej odbiorców niż jakiekolwiek inne wydarzenia, a narracja o modernizacji kraju osnuta jest często właśnie wokół boisk, stadionów, sprawności fizycznej młodzieży czy sukcesów sportowych. To właśnie sport stanie się bohaterem pierwszego przyszłorocznego numeru „Kultury Współczesnej” 1/2017. Zapraszamy autorów do nadsyłania propozycji tekstów i omówień książek wpisujących się w tę tematykę.

Sport - nabór tekstów do kwartalnika Kultura Współczesna
Rowerzyści

Na propozycje tekstów (abstrakty wraz z bibliografią o objętości nieprzekraczającej 2500 znaków ze spacjami) czekamy do 10 listopada 2016 pod adresem mailowym kwartalnik@nck.pl (jeśli w ciągu dwóch dni nikt nie potwierdzi dotarcia e-maila – prosimy dzwonić na numer redakcji: 22-21-00-141). Zgłoszone koncepcje zostaną ocenione przez redakcję oraz skonsultowane z zespołem przygotowującym numer. Po pozytywnej ocenie redakcyjnej ustalimy z poszczególnymi autorami termin nadesłania gotowego tekstu. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decydować będzie ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind). Artykuły pozytywnie zaopiniowane zostaną umieszczone w części dodatkowej numeru.

Proponując napisanie omówienia, prosimy o podanie pełnego tytułu książki, autora, miejsca i roku publikacji oraz wskazanie głównych tez zawartych w publikacji. Omówienia oceni redakcja, zastrzegamy sobie jednak prawo do skonsultowania ich z redaktorami tomu. Pragniemy zaznaczyć, że wysłanie propozycji artykułu lub tekstu do redakcji jest zarazem deklaracją autorską o przyjęciu do wiadomości, że artykuł (lub omówienie) może zostać oceniony negatywnie. Redakcja przewiduje symboliczne honoraria dla autorów przyjętych do druku tekstów.

 

Wytyczne dotyczące formatowania tekstów, objętości oraz inne przydatne informacje można znaleźć na stronie pisma.