„Kultura Współczesna” 1(126)/2024 – Asymetrie wiedzy: kulturoznawstwo / literaturoznawstwo

Date of publication: 29.05.2024
Średni czas czytania 3 minutes
print

Kto rozpoczął w Polsce badania nad kulturą? Gdzie? W jakich zespołach, w jakich ośrodkach? I w jaki sposób? Jednym słowem: jakie były początki nauk o kulturze? Przyczyniły się do tego coraz rozleglejsze poszukiwania badawcze literaturoznawców, socjologów, filozofów… Autorzy artykułów wracają do dzieł Stefana Żółkiewskiego, Antoniny Kłoskowskiej, Floriana Znanieckiego, Jerzego Kmity, Konstantego Troczyńskiego, Stanisława Pietraszki, Krzysztofa i Teresy Kostyrków i wielu innych. Są to teksty, które inspirowały przed laty i inspirują teraz. Udowadniają, że podziały dyscyplinarne nie są sztywne, a pewne idee kulturoznawcze pojawiły się już lata temu, m.in. w listach czy na konferencjach.

Sklep NCK

Spis treści

I ASYMETRIE WIEDZY: KULTUROZNAWSTWO / LITERATUROZNAWSTWO

Tomasz Majewski: Wstęp. Asymetrie wiedzy, heteronomie kultur naukowych
Danuta Ulicka: Wileński Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej. Przyczynek do genealogii polskiego kulturoznawstwa
Adela Kobelska: Kulturalizm a teoria literatury. Znaniecki i Troczyński – miejsca wspólności
Marek Pacukiewicz: „Odkrywanie Ameryki”: pomiędzy kulturoznawstwem a kulturologią
Tomasz Majewski: Kulturoznawstwo i programy przebudowy kultury. Od Brzozowskiego do Żółkiewskiego
Łukasz Biskupski: Recepcja pojęcia „kultura masowa” w socjalistycznej Polsce w długich latach sześćdziesiątych: przypadek Antoniny Kłoskowskiej i Stefana Żółkiewskiego
Piotr Sidorowicz: Trzy seminaria i Dziobak. O wspólnotach badawczych Stefana Żółkiewskiego
Artur Hellich: „Pokolenie awansu” i początki antropologii literaturoznawczych w Warszawie
Tomasz Załuski: Sztuka i nauka po polsku. Teoretycznie zorientowane kulturoznawstwo na łamach czasopisma „Sztuka” i zagadnienie kultury artystycznej w badaniach instytutu kultury

II HUMANISTYKA ZAANGAŻOWANA

Leszek Korporowicz: Wartości autoteliczne jako wyrzut sumienia humanistyki współczesnej
Magdalena Matysek-Imielińska: Krytyczne literaturoznawstwo, zaangażowana humanistyka i nieobecne studia kulturowe
Tomasz Sahaj: Powieść kryminalna jako element współczesnej kultury… niskiej?

III OMÓWIENIE

Krzysztof Moraczewski: Historia antykultury Krzysztofa Karonia. Zamiast recenzji

 

Koncepcja numeru: dr hab. Tomasz Majewski, prof. UJ
Autorka ilustracji: Aleksandra Sowińska
EAN: 978-83-7982-493-9
ISSN: 1230-4808
Rok wydania: 2024
Oprawa: miękka
Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 212