Kultura Współczesna

„Kultura Współczesna” [”Contemporary Culture”] is an academic journal exploring current issues in the areas of culture and cultural studies. It is a forum for the exchange of ideas and discussions that go beyond traditional academic discourse.

„Contemporary Culture. Theory, Interpretation, Practice”

ISSN dla wersji papierowej: 1230-4808
ISSN dla wersji elektronicznej: 2300-1704

  • Rafał Koschany – redaktor naczelny
  • Magdalena Woźniewska-Działak – zastępca redaktora naczelnego
  • Maria Pietrusiewicz – sekretarz redakcji
  • Tomasz Majewski – członek redakcji