Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących

Date of publication: 20.07.2023
Średni czas czytania 3 minutes
print

Dostrzegając potrzebę aktywnego uczestnictwa oraz zwiększania dostępności kultury dla różnych grup osób z niepełnosprawnościami, Narodowe Centrum Kultury poszerza swoje działania w ramach wieloletniego programu Praktykuj w kulturze.

Jako eksperci w obszarze profesjonalizacji rozwoju drogi zawodowej w sektorze kultury, w 2023 roku planujemy zrealizować projekt Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących. Projekt ten zakłada pomoc w przygotowaniu instytucji kultury do przyjęcia na praktyki g/Głuchych lub słabosłyszących praktykantów i praktykantek, a osobom g/Głuchym i słabosłyszącym umożliwienie realizacji praktyk w sektorze kultury. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie merytoryczne i narzędziowe do tego, aby w edycji jesienno-zimowej zrealizować praktyki.

Celem Projektu jest:

  • wsparcie instytucji kultury w przygotowaniu i realizacji praktyk dla osób g/Głuchych
    i słabosłyszących,
  • umożliwienie g/Głuchym i słabosłyszącym studentom i absolwentom zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych w sektorze kultury,
  • zwiększanie dostępności kultury dla różnych grup odbiorców oraz włączanie do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych osób z niepełnosprawnościami. 

Ze względu na pilotażowy charakter projektu i potrzebę głębszego poznania środowiska i potrzeb osób g/Głuchych i słabosłyszących podjęliśmy współpracę z Fundacją Kultury bez Barier. Podczas realizacji projektu będziemy korzystać z rekomendacji przygotowanych w 2022 r. przez zespół NCK, Fundację Kultury bez Barier i zaproszonych ekspertów działających z grupą docelową oraz przedstawicieli osób g/Głuchych i słabosłyszących. Zespół ten był obecny w całym procesie projektowym, co pozwoliło na spójne przygotowanie programu merytorycznego projektu. 

Do pierwszej edycji projektu zakwalifikujemy 10 instytucji, które mają już doświadczenie w realizacji projektów z grupą docelową bądź z innymi grupami osób z niepełnosprawnościami lub dysponują częściowo wiedzą oraz możliwościami w zespole, by przyjąć do siebie g/Głuchego lub słabosłyszącego praktykanta.

Instytucje te zostaną wyłonione podczas naboru wstępnego, który rozpocznie się 7 sierpnia 2023r.

Wcześniej jednak zapraszamy na spotkanie dla instytucji wprowadzające do projektu, które odbędzie się 24 lipca 2023 r. Link do rejestracji na spotkanie: https://spotkaniepraktykuj.webankieta.pl/

Regulamin naboru wstępnego oraz Regulamin całego projektu znajdziecie w plikach do pobrania.

Więcej informacji wkrótce!