Kontakt

Katarzyna Gulej
Dział Szkoleń i Profesjonalizacji (Forum Pracuj w kulturze i Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych)
Magdalena Zaremba
Dział Szkoleń i Profesjonalizacji