Praktykuj w kulturze - konsultacje zawodowe online

Date of publication: 20.03.2024
Średni czas czytania 3 minutes
print

Drodzy praktykanci i praktykantki!

W tym roku uruchamiamy dla Was cykl konsultacji zawodowych, czyli indywidualnych spotkań online, które ułatwią Wam wybór ścieżki zawodowej w sektorze kultury.

Jeśli szukacie jeszcze swojego miejsca i stawiacie pierwsze kroki na rynku pracy, to udział w konsultacjach pozwoli Wam uporządkować najważniejsze wątki i rozeznać się w branży. Podczas spotkania nie zabraknie praktycznej wiedzy, podpartej wieloletnim doświadczeniem prowadzącej.

Konsultacje zawodowe obejmują następujące obszary tematyczne, dostosowane do Waszych indywidualnych potrzeb:

  • Zidentyfikowanie mocnych stron, zainteresowań i celów zawodowych praktykantów.
  • Ocena umiejętności i kompetencji praktykantów oraz ich dostosowanie do aktualnych trendów na rynku pracy.
  • Opracowanie planów kariery i ścieżek rozwoju dla praktykantów.
  • Indywidualne porady dotyczące tworzenia CV, listów motywacyjnych oraz innych dokumentów aplikacyjnych.
  • Przygotowanie praktykantów do rozmów kwalifikacyjnych, w tym ćwiczenia i wskazówki dotyczące prezentacji siebie przed pracodawcą.

Czy konsultacje są obowiązkowe?

Udział w indywidualnych konsultacjach zawodowych jest dobrowolny.

Ile godzin trwają konsultacje?

Liczba godzin konsultacji jest zależna od osobistej decyzji praktykanta – może być to od 1 do 5 godzin. W przypadku realizacji większej liczby godzin niż jedna, konsultacje będą rozłożone na kilka spotkań ustalanych indywidualnie z praktykantem.

W jakiej formie prowadzone są konsultacje?

Są to spotkanie online, w których uczestnicy wyłącznie praktykant oraz prowadząca – Joanna Dejko.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w konsultacjach posiadać status przyjętego praktykanta w danej edycji praktyk.

Praktykanci zainteresowani udziałem w indywidualnych konsultacjach zawodowych przesyłają wiadomość e-mail z informacją o chęci udziału na adres: pracuj@nck.pl, aby umówić dogodny termin spotkania online.

 

Indywidualne konsultacje zawodowe są przeznaczone dla praktykantów i praktykantek biorących udział w bieżących edycjach programu Praktykuj w kulturze.

Uczestnicy poszczególnych edycji mogą zgłosić się na konsultacje w terminach:

  1. Edycja Wiosenna: do 30 czerwca 2024 roku,
  2. Edycja Letnia: do 30 września 2024 roku,
  3. Edycja Jesienno-Zimowa do 1 grudnia 2024 roku.