"Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących" - nabór wstępny dla instytucji

Date of publication: 31.07.2023
Średni czas czytania 1 minute
print

Do pierwszej, jesienno-zimowej edycji projektu zakwalifikujemy 10 instytucji kultury, które mają doświadczenie w realizacji działań z docelową grupą odbiorców lub inną grupą osób z niepełnosprawnościami, a także dysponują zasobami i możliwościami w zespole, by przyjąć do siebie g/Głuchego lub słabosłyszącego praktykanta. 

W celu zgłoszenia swojej kandydatury do projektu należy wypełnić formularz w Systemie Obsługi Programów NCK (https://sop.nck.pl/site/login), który będzie dostępny od 7 do 27 sierpnia 2023 r. 

Regulamin naboru wstępnego oraz regulamin całej ścieżki pilotażowej znajdują się w zakładce "Dokumenty". 

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką projektu: Katarzyna Gulej kgulej@nck.pl 22 350 95 39.