Zapis małą literą: ziemia stosujemy zawsze wtedy, gdy mamy na myśli ‘świat’, ‘krainę’, ‘powierzchnię gruntu’, ‘glebę’, jest to zapis stosowany najczęściej i to w tekstach wszelkiego typu: naukowych, beletrystycznych, publicystycznych i in. Piszemy poprawnie o najpiękniejszych miejscach na ziemi i najdalszych zakątkach na ziemi, o powierzchni ziemi i o trzęsieniu ziemi, o powrocie na ziemię przodków i o porzucaniu ziemi ojców, o osiadaniu na ziemi, uprawianiu ziemi i o urodzajnej ziemi łąkowej. Piszemy o ziemi małą literą zawsze wtedy, gdy myślimy o nas jako jej mieszkańcach po prostu: ludzie.

Źródło:

[SO PWN; SJP PWN; NSPP; WSPP]