ZGAŚ TELEWIZOR!
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Są tacy, którzy na prośbę „Zgaś telewizor!” uparcie odpowiadają „Przecież się nie pali”. Czasownik ZGASIĆ oznacza jednak nie tylko ‘ugasić pożar’ czy ‘przerwać palenie się, płonięcie, żarzenie się lub świecenie czegoś’. ZGASIĆ to również ‘pozbawić kogoś pewności siebie’ (np. Zgasiła go jednym słowem), ‘zdusić jakieś uczucie’ (np. No i zgasiłeś cały mój zapał), a także ‘przerwać pracę jakiegoś urządzenia’. Wprawdzie w takich tekstach, jak instrukcja obsługi czy artykuł popularnonaukowy, powinno się używać połączeń: włączyć i wyłączyć telewizor lub odbiornik telewizyjny, ale w swobodnej rozmowie śmiało możemy prosić, by ktoś ZGASIŁ TELEWIZOR. Nie rozszerzajmy jednak zbytnio łączliwości tego czasownika: wody nie gasimy, wodę zakręcamy!
Źródło: [NSPP; WSPP; USJP]