Kontakt

Kampania społeczno-edukacyjna „Ojczysty – dodaj do ulubionych”
Joanna Bancerowska
Press Spokesperson
Karolina Gonta
p. o. Zastępca Kierownika Działu Projektów Kulturalnych
Justyna Smolińska
Dział Programów Dotacyjnych (Ojczysty – dodaj do ulubionych, Kultura – Interwencje)