Formy zarówno liczby pojedynczej, jak i liczby mnogiej ma ten rzeczownik jedynie w znaczeniu ‘czynność, praca’ (np. Też sobie znalazłeś zajęcie! Skrobanie chodniczka! A ważne domowe zajęcia czekają!). Wyłącznie formy liczby pojedynczej ma rzeczownik ZAJĘCIE w dwóch znaczeniach: odczasownikowym ‘to, że coś zostaje zajęte’ (np. zajęcie mieszkania, zajęcie parceli – jeśli zatem kilka osób zajmie kilka mieszkań, nie można mówić o „kilku zajęciach mieszkań”, tylko o zajęciu kilku mieszkań) i dawnym, dziś już nieco przestarzałym ‘zainteresowanie, zaciekawienie, uwaga’ (np. Chłopczyk z zajęciem słuchał dziadkowej bajki). Rzeczownikiem plurale tantum, czyli mającym tylko formy liczby mnogiej jest rzeczownik ZAJĘCIA w zn. ‘wykłady, ćwiczenia’ (np. zajęcia sportowe na AWF-ie, zapisać się na zajęcia). Podobnie jak każdy rzeczownik plurale tantum, tak i ten łączy się z tylko z liczebnikami zbiorowymi. Jeśli zatem idziemy na uczelnię na ósmą i wychodzimy koło siedemnastej (i oczywiście przez cały ten czas się uczymy!), to mówimy, że mamy tego dnia PIĘCIORO ZAJĘĆ, a nie „pięć zajęć”.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]