Jedno ZOO – wszystkie…?

ZOO to inaczej ‘ogród zoologiczny’. Słowo zoo nie jest skrótowcem, więc nie musimy go zapisywać wersalikami. Piszemy po prostu: zoo i wymawiamy starannie podwójne o [zo-o]. Zoo powstało jako skrócenie angielskiego przymiotnika zoological ‘zoologiczny’. Strukturalnie podobne do wyrazu ZOO jest słowo EURO. I zoo, i euro są nieodmienne. I tak jak poprawnie mówimy i piszemy: jedno euro, za dwa euro, nie mam dwóch i pół euro, o dwudziestu sześciu euro i sto trzynaście euro, tak samo też poprawnie mówimy i piszemy: jedno zoo, dwa zoo, wszystkie zoo wreszcie zostały otwarte, do zoo i w zoo, w wielu zoo są hipopotamy, napiszemy o tym zoo i o tamtych zoo.

Źródło:

[NSPP; WSPP; SO PWN; SJP PWN; PJ PWN]