Poprawne połączenie to połączenie z biernikiem, a nie z narzędnikiem: za dodatkową opłatĘ, a nie: za dodatkową opłatą. Kiedy podajemy informację o zwiększonym koszcie usługi, to stosujemy takie samo połączenie składniowe, jak wtedy, gdy informujemy o podstawowych kosztach tej usługi. Podobnie zatem jak mówimy i piszemy: za dwadzieścia złotych czy za pięćdziesiąt złotych (B.) – a nie „za dwudziestoma złotymi”, „za pięćdziesięcioma złotymi”, tak też poprawnie mówimy i piszemy: ZA DODATKOWĄ OPŁATĘ (a nie: „za dodatkową opłatą”).
Źródło: [NSPP; WSPP]