PORY i BROKUŁY
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Zarówno POR, jak i BROKUŁ to „językowe samczyki”: mają tylko rodzaj męski – jest ten POR i ten BROKUŁ. „Tej brokuły” w poprawnej polszczyźnie w ogóle nie ma (innymi słowy: forma „brokuła” to błąd fleksyjny), a „ta pora” to po prostu zupełnie inny rzeczownik niż ten POR. Niepoprawne formy „ta brokuła” i „ta pora” (w zn. ten por) w polszczyźnie ogólnej są z jednej strony wynikiem rozprzestrzeniania się gwaryzmów (to formy właściwe gwarom południowej Polski), a z drugiej – skutkiem niewłaściwego tworzenia formy liczby pojedynczej od formy liczby mnogiej. Zwykle bowiem używa się form: PORY i BROKUŁY, a te nic nam nie mówią o rodzaju rzeczowników w liczbie pojedynczej. Jeśli jednak skojarzymy sobie PORY i BROKUŁY z SELERAMI i KALFIORAMI, to łatwo nam będzie zapamiętać, że jest TEN POR i TEN BOROKUŁ tak jak TEN SELER i TEN KALAFIOR.
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN]