POR ‘warzywo’ (nie mylić z selerem!) nie ma nic wspólnego ani z POREM ‘otworkiem w skórze’, ani z PORĄ ‘czasem, okresem’. POR ‘warzywo’ został zapożyczony albo bezpośrednio z łaciny (łacińska nazwa to Allium porrum), albo z łaciny za pośrednictwem włoskim (włoski por to porra). POR ‘otworek; ujście kanalika’ to zapożyczenie ze starożytnej greki za pośrednictwem łaciny (gr. póros, łac. porus ‘wąskie przejście, dróżka, kanalik’). Natomiast PORA to wyraz nasz, rodzimy, jeszcze prasłowiański, mający pierwotnie znaczenie ‘czas wytężonej pracy’, ale też ‘czas pełni sił’ (od czasownika *perti, czyli prasłowiańskiej postaci czasownika ‘przeć; napierać’).
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN; SJP PWN; USJP; ESJP, II, 703; SEJP, 464; SŁP]