AKADEMIA – studiujemy W AKADEMII

AKADEMIA – studiujemy W AKADEMII
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Nazwy uczelni zawierające wyraz AKADEMIA do niedawna miały taką samą składnię jak nazwy uczelni zawierające wyraz SZKOŁA. Dlatego poprawnie mówiliśmy i pisaliśmy tylko: studiuje w Akademii Sztuk Pięknych, uczy się w Akademii Górniczo-Hutniczej, studiował w Akademii Medycznej, dostała się do Akademii Sztuk Pięknych, zdał do Akademii Wychowania Fizycznego. Współcześnie pod wpływem uzusu zmienia się łączliwość rzeczownika AKADEMIA i za poprawne – choć potoczne – uznawane są również połączenia z przyimkiem na: studiować na akademii, zdać na akademię, dostać się na akademię. Ze skrótowcami utworzonymi od nazw akademii łączą się zarówno przyimek W, jak i przyimek NA: studiuje w ASP / na ASP, uczy się w AGH / na AGH, studiuje w AWF / w AWF-ie / na AWF / na AWF-ie.
Źródło: [SPP, NSPP; WSPP; Baza CKS]