ZZIĘBŁA ZIĘBA
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Jeden z najczęściej w Polsce spotykanych, a zarazem najładniej śpiewających ptaków – ZIĘBA – rzeczywiście ma nazwę utworzoną od czas. ziębnąć. Prasłowiański wyraz *zęba utrzymał się – pod różnymi postaciami – na terenie prawie całej Słowiańszczyzny. A dlaczego nasi przodkowie uważali, że zięba ziębnie i jest zziębła (lub zziębnięta)? Zięby to w zasadzie ptaki odlatujące na zimę do cieplejszych krajów, jednak spora część samczyków pozostaje, by bronić terytorium. Taki – bądź co bądź – ciepłolubny pan zięba ziębnie zatem przez całą zimę. ale swego kawałka lasu obcemu nie odda!
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SEJP Bor]