Warto wiedzieć, że ZAWÓD w zn. ‘zajęcie, profesja’ to słowo wyłącznie polskie. Inne języki słowiańskie go nie znają. Dawniej oznaczało również ‘powołanie’, a także ‘wszelkie przedsięwzięcie, zamierzenie, usiłowanie’. ZAWÓD ‘profesja’. i ZAWÓD ‘rozczarowanie’ to dwa wyrazy utworzone niegdyś zupełnie niezależnie – wprawdzie od tego samego czasownika (zawieść), jednak od różnych jego znaczeń. Znaczenie, od którego pochodzi ZAWÓD – rozczarowanie, zachowało się do dziś: ZAWIEŚĆ kogoś to ‘nie spełnić tego, czego po nas oczekiwano’. Znaczenie, od którego pochodzi ZAWÓD – profesja, zanikło z czasem i zostało zapomniane. ZAWIEŚĆ oznaczało dawniej m.in. ‘rozpocząć coś’, a ZAWIEŚĆ SIĘ – ‘wziąć się do czegoś, porwać się na coś’. Czasownik ZAWIEŚĆ pochodzi bowiem od czas. WIEŚĆ ‘prowadzić’ (podobnie jak ZABRAĆ pochodzi od BRAĆ): ZA-WIEŚĆ SIĘ do czegoś wykorzystuje zatem takie związki skojarzeniowe jak forma ZA-BRAĆ SIĘ do czegoś.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SEJP Bor]