Ogłaszamy XV edycję Konkursu na pracę doktorską

Date of publication: 28.01.2022
Średni czas czytania 2 minutes
print

Do konkursu zaproszeni są autorzy prac doktorskich obronionych w roku akademickim  2019/2020 oraz 2020/2021 z następujących dziedzin: kulturoznawstwa, etnologii, etnografii, antropologii kultury, socjologii kultury, psychologii międzykulturowej oraz etnomuzykologii.

Jury złożone z przedstawicieli środowiska naukowego i NCK oceni prace i przyzna  trzy nagrody pieniężne w wysokości:

I nagroda 5 000 zł,

II nagroda 3000 zł,

III nagroda 2000 zł.

Laureat pierwszej nagrody uzyska dodatkowo możliwość wydania pracy nakładem Narodowego Centrum Kultury.

Nabór prac przedłużony!

Aby zgłosić pracę do konkursu, należy wypełnić formularz:

Zgłoś swoją pracę doktorską →

Zgłoszenia przyjmowane są od 28 stycznia do 16 marca 2022 r.

Przed wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z regulaminem.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do końca sierpnia 2022 roku. 


W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i podejmowanymi działaniami prewencyjnymi, które skutkują zmianami organizacji pracy, Narodowe Centrum Kultury – organizator XV edycji Konkursu na pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze zastrzega sobie możliwość zmian harmonogramu konkursuO wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.