Ogłaszamy wyniki XIV konkursu na pracę doktorską!

Date of publication: 08.09.2020
Średni czas czytania 3 minutes
print

Za nami XIV edycja Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze.

Do konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury zgłoszono 36 prac doktorskich w kategoriach: kulturoznawstwo, socjologia kultury oraz antropologia kultury.

Do II etapu szczegółowej oceny merytorycznej Komisja zakwalifikowała 10 najlepszych prac. W II etapie oceny każdą pracę czytało dwóch niezależnych ekspertów, zwracając uwagę na:

 • trafność problematyzacji, sprawność stylistyczną i dojrzałość wywodu teoretycznego;
 • nowatorstwo i oryginalność ujęcia;
 • znajomość dorobku dziedziny z uwzględnieniem polskiej tradycji badawczej;
 • oraz atrakcyjność dla przyszłych czytelników (nośność tematu).

Po burzliwej dyskusji, 24 sierpnia 2020 roku Komisja w składzie:

 • prof. dr hab. Elżbieta Banecka, ASP Warszawa – Przewodnicząca Komisji  
 • dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz – dyrektor Narodowego Centrum Kultury
 • dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz, prof. PWSIiP
 • dr hab. Kamila Żyto, UŁ
 • dr hab. Artur Piskorz, prof. UP
 • prof. dr hab. Krzysztof Koehler, UKSW
 • prof. dr. hab. Ryszard Daniel Golianek, UAM
 • Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański, UKSW

wyłoniła trzech laureatów:

I nagroda

dr Seweryn Malawski
za pracę pt.
„Polskie ogrody rezydencjonalne XVIII wieku w świetle materiałów źródłowych. Rośliny i kompozycje”

nagroda II

dr Rozalia Wojkiewicz
za pracę pt.
„W spektrum Wyspiańskiego. Witraż w poezji Młodej Polski – między obrazową aluzją a syntezą dążeń estetycznych epoki”

nagroda III

dr Katarzyna Szkaradnik
za rozprawę pt.
„Historia jako tekst i doświadczenie w piśmiennictwie Jana Szczepańskiego, Józefa Pilcha i Jana Wantuły”

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: 6 000 zł, 3 000 zł oraz 2 000 zł.

Komisja przyznała także trzy równorzędne wyróżnienia:

 • dr Aleksandrze Binicewicz za pracę pt. „Kulturoznawcza analiza pojęcia prywatności w kontekście rozwoju nowych technologii”
 • dr Magdalenie Długosz za rozprawę „Saga Rodu Appenzeller – historia, autoidentyfikacja, autokreacja”
 • dr Annie Mazeli za prace doktorską „Fotograficzna twórczość Andrzeja Różyckiego – między tradycją a nowoczesnością”

Gratulujemy laureatom i wyróżnionym!

Na kolejną edycję Konkursu zapraszamy na początku 2022 roku.