XIII edycja Konkursu na najlepszą pracę doktorską

Date of publication: 05.09.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

Decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Kultury dr hab. Rafała Wiśniewskiego nabór prac w Konkursie na najlepszy doktorat z dziedziny nauk o kulturze zostaje przedłużony do 30 września 2017 r. Tym samym lista laureatów zostanie ogłoszona do 16 lutego 2018 r. Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionym harmonogramem.

XIII edycja Konkursu na najlepszą pracę doktorską
Fot. Pixabay / zegar

HARMONOGRAM KONKURSU:

4 lipca – Publikacja informacji o konkursie

5 lipca-30 września – Przesyłanie zgłoszeń prac drogą elektroniczną lub pocztową
(Nabór przedłużony)

1 października-22 października – Preselekcja (ocena streszczeń przez Radę Programową) oraz podanie rekomendowanych prac

23 października-12 listopada – Ostateczny dobór nowych członków komisji według tematów prac, które zostały rekomendowane do dalszej części konkursu

13-26 listopada – I posiedzenie Komisji

od I posiedzenia komisji do 14 stycznia – Czas na ocenę merytoryczną całych prac

15-28 stycznia – Przygotowanie przez Koordynatora rankingu ocenionych prac. Przekazanie ich wszystkim członkom Komisji. Organizacja II-go posiedzenia Komisji

29 stycznia-16 lutego – II posiedzenie Komisji. Rozstrzygnięcie Konkursu. Ogłoszenie wyników