Ogłaszamy zmiany w regulaminie Konkursu

Date of publication: 26.06.2018
Średni czas czytania 2 minutes
print

W związku z sukcesem frekwencyjnym ogólnopolskiego konkursu Do Hymnu i zakwalifikowaniem się do jego dalszych etapów aż 300 szkół, zdecydowaliśmy się dokonać niewielkich zmian w Regulaminie Konkursu, aby umożliwić sprawną organizację przesłuchań we wszystkich szkołach. 

Ogłaszamy zmiany w regulaminie Konkursu
Fot. slightly_different (CC0)

Opis zmian w Regulaminie

W preambule do Regulaminu zostało dodane słowo minimum, gdy mowa o liczbie komisji konkursowych, które wchodzą w skład jury lokalnych. Pozwoli to dostosować liczbę jurorów do harmonogramu przesłuchań. 

W ust. 7 paragrafu 3 został dodany zapis o stworzeniu listy rezerwowej dla szkół, które nie zakwalifikowały się do tegorocznej edycji Konkursu, a także o ich automatycznym wpisaniu na listę drugiej edycji Konkursu, która odbędzie się w przyszłym roku.

Kolejna zmiana dotyczy ustalania dat przesłuchań. Ze względu na konieczność przeprowadzenia przesłuchań w 300 szkołach w ciągu zaledwie sześciu tygodni, zastrzegliśmy sobie – w przypadku braku porozumienia pomiędzy Operatorem Konkursu a Szkołą – prawo do wskazania wiążącego terminu przesłuchań. Zapis ten wprowadzono w ust. 9 lit a paragrafu 3.

Ostatnia zmiana, zapisana w ust. 13 paragrafu 3,  dotyczy wykonania przesłuchania konkursowego poza siedzibą szkoły. W szczególnych przypadkach – np. gdy szkoła nie dysponuje wystarczająco dużą salą, bądź w terminie przesłuchań nie ma możliwości skorzystania z przestrzeni szkolnych – dopuszczono możliwość przeprowadzenia przesłuchania konkursowego w innym miejscu w sąsiedztwie szkoły, po uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem Konkursu.

Pełna treść obwieszczenia o zmianach w Regulaminie Konkursu i zaktualizowany Regulamin znajdą Państwo w zakładce Do pobrania.