Gratulujemy zwycięzcom Ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych Do Hymnu!

Date of publication: 19.12.2018
Średni czas czytania 4 minutes
print

Uroczysta gala wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie Do Hymnu odbyła się 19 grudnia 2018 w Pałacu Krasińskich w Warszawie. I edycja konkursu została zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i z myślą o włączeniu społeczności lokalnych w obchody.

Nagrodę główną w wysokości 20 000 zł otrzymała Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie (województwo łódzkie). Drugie miejsce zajęły ex aequo: SP im. Franciszka z Asyżu w Jelnej i SP w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jodłówce-Wałkach, a trzecie miejsce ex aequo: SP nr 47 im. J. I. Kraszewskiego w Lublinie oraz SP im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu. Przyznano również 12 nagród wojewódzkich. Nagrody Dyrektora Narodowego Centrum Kultury dla szkół specjalnych za szczególny wyraz konkursowej prezentacji i niezwykle emocjonalne zaangażowanie wykonawców otrzymały: SP nr 39 przy SOSW nr 6 w Łodzi oraz Społeczna Integracyjna SP ZIPI Inkluzja w Skawinie. Uczniowie zwycięskiej szkoły z Godzianowa zaprezentowali podczas gali pieśń Gaude Mater Polonia  - wykonanie trudnej pieśni po łacinie wzbudziło niemały podziw wśród zgromadzonych.

W projekcie wzięło udział 289 szkół podstawowych z 16 województw. 64 000 dzieci podczas przesłuchań śpiewało Mazurka Dąbrowskiego i inne pieśni (m.in. Bogurodzicę, Rotę, czy Żeby Polska była Polską).Przesłuchania trwały od 15 września do 31 października 2018. Zgodnie z regulaminem konkursu, co najmniej 50% uczennic i uczniów danej szkoły miało zaśpiewać Mazurka Dąbrowskiego i dwie wybrane pieśni hymniczne. Najwięcej, bo ponad 1000 dzieci, zaśpiewało razem w jednej z kieleckich szkół, najmniej – osiemnaścioro - w jednej z łódzkich. Najczęściej śpiewanymi pieśniami oprócz hymnu Polski były RotaMarsz, marsz, Polonia.

Szkoły, które startowały w konkursie, pochodzą z całej Polski: od Wyspy Wolin po Rzeszów, od Suwalszczyzny po Dolny Śląsk i Opolskie – zewsząd, gdzie chce się świętować tę wyjątkową rocznicę poprzez wspólne doświadczanie muzyki. Popularyzacja pieśni hymnicznych wśród najmłodszych to inicjatywa, która angażuje społeczności szkolne i aktywizuje uczniów wokalnie oraz edukuje historycznie. Konkurs ma na celu również popularyzację muzyki, poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych oraz rozwój kompetencji społecznych, poprzez wdrażanie do współpracy w grupie i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.

W skład jury weszli pracownicy naukowi uniwersytetów muzycznych: prof. zw. dr hab.  Anna Domańska, prof. dr hab. Dariusz Dyczewski, prof. zw. dr hab. Roman Grucza, prof. dr hab. Grzegorz Oliwa, prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski, prof. UMFC dr hab. Wioletta Miłkowska, prof. UMCS dr hab. Małgorzata Nowak, prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon, dr hab. Michał Sławecki, prof. dr hab. Barbara Sobolczyk. Pracom komisji konkursowej przewodniczył Krzysztof Kozłowski.

Nagrody wręczył dyrektor Narodowego Centrum Kultury prof. Rafał Wiśniewski, a galę poprowadziła Hanna Kochańska.

W związku z ogromną popularnością konkursu Narodowe Centrum Kultury już zapowiada jego kolejną edycję.

Konkurs organizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.