Szkolenie dla edukatorów i koordynatorów. Archi-przygody Edycja 2022.

Date of publication: 13.09.2022
Średni czas czytania 3 minutes
print

W dniach 10-11 września odbyło się szkolenie stacjonarne dla edukatorów i koordynatorów -  uczestników programu Narodowego Centrum Kultury z zakresu edukacji architektonicznej Archi-przygody. Edycja 2022. 

W tegorocznej, szóstej edycji programu, która potrwa do końca listopada, weźmie udział 20 architektów oraz 30 instytucji z całej Polski: 12 instytucji kultury, 6 szkół i 12 przedszkoli.

Celem szkolenia, przeprowadzonego przez edukatorów Katarzynę ZacharęArtura Wosza w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektonicznym, było przygotowanie koordynatorów i edukatorów do prowadzenia warsztatów architektonicznych w swoich placówkach w oparciu o scenariusze i materiały udostępnione przez NCK.  Wykorzystując metody pracy projektowej, uczestnicy szkolenia opracowywali w grupach pomysły na nieoczywiste sposoby pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz tworzyli koncepcje projektów podsumowujących cały proces dydaktyczny, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci, lokalnej specyfiki oraz aktualnego kontekstu społeczno-kulturowego. Bardzo ważna była także integracja koordynatorów i architektów, wymiana doświadczeń i sposobów patrzenia na edukację architektoniczną oraz kwestie uczenia dzieci samodzielności, skuteczności działania i wpływania na najbliższe otoczenie od najmłodszych lat.

Warsztaty w instytucjach kultury i placówkach będą odbywać się od 12 września do 30 listopada, weźmie w nich udział około 800 dzieci.

ARCHI-PRZYGODY to program z zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych (klas 1 – 3). Celem programu jest wszechstronne kształtowanie wrażliwości dzieci na przestrzeń publiczną oraz edukowanie w zakresie możliwości wpływu na nasze otoczenie. Poprzez uczestnictwo w warsztatach, bazujących na nowoczesnych sensorycznych i doświadczalnych metodach pracy, ich mali uczestnicy mogą przekonać się empirycznie, jak ważna dla jakości naszego życia jest estetyka, harmonia przestrzeni, która nas otacza, oraz środowisko naturalne. Od 2016 r. w poprzednich pięciu edycjach cyklu edukacyjnego NCK wzięło udział ponad 9 000 dzieci z ponad 300 placówek edukacyjnych w 115 miastach i miejscowościach. W działania zaangażowało się ok. 370 nauczycieli i ponad 200 studentów.