Ruszył nabór do programu Archi-przygody 2024!

Date of publication: 11.03.2024
Średni czas czytania 4 minutes
print

Zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe oraz samorządowe instytucje kultury do udziału w 8. edycji programu "Archi-przygody". Na zgłoszenia placówek czekamy do 24 marca 2024 r. W tym roku szykujemy zupełnie nowe opowieści dla przedszkoli! Jesteśmy pewni, że będą one pełne niezapomnianych i kreatywnych przygód.

Formularz rekrutacyjny

Zachęcamy do uczestnictwa w programie: 

  • przedstawicieli przedszkoli i szkół, którzy aktywnie chcą brać udział w projekcie, a jednocześnie zależy im na poszerzeniu oferty edukacyjnej poprzez organizację interdyscyplinarnych zajęć dla dzieci, 

  • samorządowe instytucje kultury, takie jak ośrodki kultury, domy kultury, biblioteki itp., które poszukują możliwości budowania lokalnych więzi poprzez rozwijanie wrażliwości najmłodszych na otaczającą ich przestrzeń, 

  • edukatorów zajmujących się architekturą, designem i sztukami plastycznymi, którzy znają nasz program i chcieliby aktywnie włączyć się w naszą archi-przygodową inicjatywę. 

Lista zakwalifikowanych miejsc zostanie ogłoszona 8 kwietnia. W tym dniu rozpocznie się również nabór dla edukatorów i edukatorek. Ostateczna lista par (przedszkole/szkoła/instytucja + edukator/ka) zostanie ogłoszona 27 maja na stronie Narodowego Centrum Kultury. Aby zgłosić placówkę, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Pierwszą część wypełnić powinien dyrektor/ka, bądź osoba upoważniona do reprezentowania instytucji, drugą – pracownik/czka, która chce zostać koordynatorem/ką Archi-przygód.

 

Ramowy harmonogram programu Archi-przygody 2024 

11– 24 marca - nabór dla szkół, przedszkoli i samorządowych instytucji kultury

8 kwietnia - ogłoszenie listy wyłonionych placówek

8 – 28 kwietnia – I etap naboru dla edukatorów i edukatorek

13 – 17 maja – II etap naboru dla edukatorów i edukatorek

27 maja - ogłoszenie listy zespołów: placówka – edukator

8 – 9 czerwca - dwudniowe szkolenie stacjonarne w Warszawie dla koordynatorów/ek i edukatorów/ek

22 czerwca – 1 września - realizacja warsztatów w samorządowych instytucjach kultury

2 września – 17 listopada - realizacja warsztatów w szkołach i przedszkolach

 

Program Archi-przygody, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury, skierowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Współpracujemy z placówkami oświatowymi i instytucjami z całej Polski, docierając z naszymi zajęciami do najdalszych zakątków kraju. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych architektów i architektki, którzy rozwijają kreatywność i pomysłowość uczestników. 

Archi-przygody to nie tylko lekcje o architekturze. To prawdziwa podróż po lokalności, historii i miejskich przestrzeniach, a także nauka tajników projektowania. Dzięki tym zajęciom mali uczestnicy rozwijają inwencję, stymulują sensorykę i doskonalą zdolności manualne. To również okazja do budowania wspólnoty poprzez wspólne tworzenie, ponieważ edukacja w dziedzinie architektury i urbanistyki to inwestycja w rozwój społeczności oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za jej działanie.