Nabór do programu

Daty naborów edycji 2024:

11– 24 marca - nabór dla szkół, przedszkoli i samorządowych instytucji kultury
8 kwietnia - ogłoszenie listy wyłonionych placówek
8 – 28 kwietnia – I etap naboru dla edukatorów i edukatorek
13 – 17 maja – II etap naboru dla edukatorów i edukatorek
27 maja - ogłoszenie listy zespołów: placówka – edukator

Zachęcamy do uczestnictwa w programie: 

  • przedstawicieli przedszkoli i szkół, którzy aktywnie chcą brać udział w projekcie, a jednocześnie zależy im na poszerzeniu oferty edukacyjnej poprzez organizację interdyscyplinarnych zajęć dla dzieci, 
  • samorządowe instytucje kultury, takie jak ośrodki kultury, domy kultury, biblioteki itp., które poszukują możliwości budowania lokalnych więzi poprzez rozwijanie wrażliwości najmłodszych na otaczającą ich przestrzeń, 
  • edukatorów zajmujących się architekturą, designem i sztukami plastycznymi, którzy znają nasz program i chcieliby aktywnie włączyć się w naszą archi-przygodową inicjatywę.

Program Archi-przygody, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury, skierowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Współpracujemy z placówkami oświatowymi i instytucjami z całej Polski, docierając z naszymi zajęciami do najdalszych zakątków kraju. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych architektów i architektki, którzy rozwijają kreatywność i pomysłowość uczestników. 

Archi-przygody to nie tylko lekcje o architekturze. To prawdziwa podróż po lokalności, historii i miejskich przestrzeniach, a także nauka tajników projektowania. Dzięki tym zajęciom mali uczestnicy rozwijają inwencję, stymulują sensorykę i doskonalą zdolności manualne. To również okazja do budowania wspólnoty poprzez wspólne tworzenie, ponieważ edukacja w dziedzinie architektury i urbanistyki to inwestycja w rozwój społeczności oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za jej działanie.