Rozstrzygnięcie konkursu XIII edycji programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży

Date of publication: 26.06.2018
Średni czas czytania 1 minute
print

Narodowe Centrum Kultury ogłasza wyniki konkursu o dofinansowanie zadań w ramach programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018.

Publikujemy:

W ramach programu wpłynęły 94 wnioski. Przyznano dofinansowanie na realizację 41 zadań, które otrzymały najwyższą ilość punktów tj. od 75,00 pkt. do 86, 00 pkt. 47 wniosków uzyskało punktację poniżej wymaganego progu – 75,00 pkt. Z uwagi na błędy formalne nie rozpatrywano 6 wniosków.

Szczegółowe informacje

Beneficjentów programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018 poinformujemy e-mailowo o dalszych działaniach.

W razie pytań prosimy o kontakt w godzinach 10.0015.00:
Iwona Grodzka, telefon: 22 350 95 48, e-mail: igrodzka@nck.pl.