Rozstrzygnięcie naboru do XVI edycji programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2022

Date of publication: 08.06.2022
Średni czas czytania 1 minute
print

Narodowe Centrum Kultury ogłasza wyniki konkursu o dofinansowanie zadań w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2022.

Rozstrzygnięcie naboru do XVI edycji programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2022
Fot. Ukraińska flaga i tekst: Polska-ukraińska wymiana młodzieży wyniki naboru

Publikujemy wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów), wykaz podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

W ramach programu złożono 58 wniosków. Przyznano dofinansowanie na realizację 43 zadań. Z uwagi na błędy formalne nie rozpatrywano 4 wniosków.

Beneficjentów programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2022 poinformujemy e-mailowo o dalszych działaniach. W razie pytań prosimy o kontakt w godzinach 10.0015.00Iwona Grodzka, Dział Stypendialny (Pol­sko-​Ukra­iń­ska Wy­mia­na Mło­dzie­ży), telefon: 22 209 80 99, e-mail: igrodzka@nck.pl