Refleksje po czerwcowym szkoleniu wprowadzającym BLISKO

Date of publication: 27.06.2023
Średni czas czytania 4 minutes
print

Niedawno pisaliśmy o rozstrzygniętym konkursie Blisko w ramach NPRCz. W ostatnich   dniach odbyło się szkolenie wprowadzające dla 47 bibliotek – beneficjentów programu BLISKO 2023-2024. Z całej Polski w dniach 21-23 czerwca br. do Pałacu w Radziejowicach zjechali się bibliotekarze, by poznać się i dyskutować o założeniach programu, diagnozie lokalnej, projektach animacyjno-edukacyjnych, budowaniu partnerstw, roli koordynatora…

 

Dziesiątki godzin rozmów, tysiące nowych pomysłów i inspiracji, ale jeden wspólny cel – wsparcie przedstawicieli 47 bibliotek, które będą działać dla swoich lokalnych społeczności. Przez 3 dni szkolenia wystąpiło kilkunastu prelegentów i tutorów. Prezentacje i praca z tutorami służyły przede wszystkim wsparciem merytorycznym. Jak relacjonuje jedna z uczestniczek, Gabriela Ryndak-Kubiak z Biblioteki Publicznej w Łomiankach – „równie ważne było wsparcie emocjonalne – poczucie, że damy radę i nie jesteśmy sami – temu pomogły prace w grupach i rozmowy kuluarowe. Za pomocą różnych ćwiczeń poznawaliśmy swoje imiona, miejscowości, instytucje, małe ojczyzny. Słuchaliśmy prezentacji dotyczącej aktualizacji wniosków, przelewaliśmy na papier opisy naszych projektów. (…) Poznaliśmy dedykowanych nam tutorów, którzy będą służyli wsparciem w czasie realizacji projektu. Rozmawialiśmy o rzeczach trudnych, jak choćby rozliczenia, uczyliśmy się procedur. Pomogły relacje kolegów i koleżanek, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami. To unikane doświadczenie móc pracować z tak wieloma osobami nad tyloma kwestiami. Mieliśmy też czas na zadawanie pytań i konsultacje. Mogliśmy się dzielić obawami, ale co ważniejsze – swoimi mocnymi stronami. Asem jednego jest skrupulatność, jokerem drugiego kreatywność. Jesteśmy bibliotekarzami – mamy naprawdę supermoce! Wyjechałam (a wiem, że nie tylko ja) z Radziejowic pełna spokoju, optymizmu i z notesem pełnym wspaniałych kontaktów, inspiracji i wspomnień. Ogromnie dziękuję Narodowemu Centrum Kultury, Fundacji Civis Polonus i wszystkim, którzy włożyli ogrom pracy w organizację tego szkolenia. To był świetny czas. Jesteśmy z 47 różnych bibliotek rozsianych po całej Polsce. Dzielą nas setki kilometrów, niekiedy mamy do siebie i naszych tutorów naprawdę daleko. A jednak dzięki Narodowemu Centrum Kultury jesteśmy BLISKO” – podsumowuje Gabriela Ryndak-Kubiak.

Kwotę w wysokości 5,5 mln zł Narodowe Centrum Kultury przekaże 47 bibliotekom publicznym w 15 województwach na działania podejmowane w ramach konkursu BLISKO (2023-2024), stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Decyzję o przyznaniu dofinansowań na realizację projektów najwyżej ocenionych w konkursie, przeprowadzonym i rozstrzygniętym przez Centrum, podjął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

Więcej informacji: Rozstrzygnięcie trzeciego naboru BLISKO