Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu

Wąsosz online!

Dzięki projektowi nasi pracownicy odbyli szereg szkoleń dzięki, którym zdobyli umiejętności cyfrowe. ZPK w ramach projektu zostało doposażone w sprzęt do realizacji, montażu i obróbki materiałów video oraz audio. Zyskaliśmy możliwość streamowania nagranych materiałów oraz prowadzenia zajęć artystycznych i wydarzeń kulturalnych on-line cieszących się dużą popularnością w Wąsoszu. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany także do archiwizacji lokalnych dokumentów, pamiątek i źródeł historycznych, co pozwoli na udostępnienie ich mieszkańcom, a także publiczności spoza Wąsosza. Największym projektem zaplanowanym na przyszłe lata jest projekt „Zachować od zapomnienia”, którego celem jest zebranie, opracowanie i zdigitalizowanie źródeł historycznych, archiwów, fotografii, map i co najistotniejsze wspomnień najstarszych mieszkańców Wąsosza na temat naszego regionu i życia codziennego na jego obszarze na przestrzeni lat. Wspomnienia będą zbierane w formie audiowizualnej, nagrania w miarę możliwości będą odbywać się w terenie. W wyniku projektu powstanie baza internetowa - Księga Pamięci Wąsosza, która będzie stale uzupełniana m.in. zdjęciami, pamiątkami i wspomnieniami. Młodzież zostanie zaproszona również do projektu, co umożliwi przeprowadzenie dialogu międzypokoleniowego.


ZPK w Wąsoczu realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i czytelnictwa, prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnia i promuje kulturę lokalną.

ZPK Wąsocz