Wejherowskie Centrum Kultury

WCK wirtualnie

W efekcie realizacji przedsięwzięcia podniesione zostały kompetencje zespołu Wejherowskiego Centrum Kultury, co przyczyniło się do podniesienia poziomu realizowanych działań online. Dzięki doposażeniu instytucji w kompleksowy sprzęt umożliwiający samodzielne przedsięwzięcia oraz stworzenie wirtualnej ścieżki edukacyjnej „Wirtualna Galeria WCK” za pomocą jednego kliknięcia możliwe będzie przeniesienie się do galerii w WCK w Wejherowie, by zwiedzić interaktywne wystawy czasowe. Wirtualna galeria umożliwi publiczności (w tym osobom z niepełnosprawnościami), bez wychodzenia z domu, obejrzeć i poznać szczegóły eksponatów prezentowanych na wystawach czasowych. Pierwsza wystawa, która udostępniona zostanie w Wirtualnej galerii to wystawa instrumentów „Tradycje po mistrzowsku” – to okazja, by poznać instrumenty muzyczne z wielu regionów Polski, a przy okazji dowiedzieć się co je charakteryzuje oraz zgłębić technikę ich powstawania.


Wejherowskie Centrum Kultury prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, poprzez realizację w szczególności takich podstawowych celów statutowych jak:

  • tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury
  • animacja i edukacja kulturalna oraz wychowywanie przez sztukę
  • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, społeczno-kulturalnego oraz zainteresowania sztuką
  • wspieranie rozwoju kultury filmowej poprzez prowadzenie kina, w tym kina studyjnego
  • realizacja i prezentacja projektów artystycznych
  • działalność wydawnicza w kulturze
  • współpraca w obszarze badań naukowych z zakresu kultury
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
  • tworzenie warunków do kultywowania folkloru kaszubskiego
  • współpraca ze szkołami i uczelniami artystycznymi w kraju i za granicą

Wejherowskie Centrum Kultury