Tucholski Ośrodek Kultury

Z kulturą do sieci

W ramach projektu zakupiliśmy m.in.:

 • mikrofony i głośniki – planujemy stworzyć w pracowni muzycznej studio nagrań dla młodzieży i osób chcących tworzyć własną muzykę i podcasty,
 • komputery i monitory – pozwolą na tworzenie materiałów audio i video w wysokiej jakości
 • kamerę, prompter, gimbal i wózek pod statyw – umożliwią nam przygotowywanie wysokiej jakości materiałów, które nie będą tylko statycznym obrazem,
 • ekrany ledowe na tył sceny – posłużą jako tło do wydarzeń scenicznych oraz tych, które przygotowywane będą w trybie online, na ekranach będzie można wyświetlać obraz z kamery albo przygotowywać ciekawe scenografie w formie wizualizacji, zdjęć, napisów, itp.,
 • tablicę multimedialną – pozwoli nam prowadzić działalność edukacyjną z wykorzystaniem zakupionego sprzętu,
 • oprogramowanie do obróbki grafiki i filmów – pozwoli na tworzenie wizualizacji na ekrany ledowe oraz obrabianie przygotowanych materiałów filmowych,
 • oprogramowanie do zamiany mowy na tekst – umożliwi nam przekształcanie materiałów filmowych w wersję dla osób głuchoniemych bez konieczności żmudnego przepisywania słyszanego tekstu i montowania materiału ponownie.

Szkolenia prowadzone w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury otworzyły nam nowe ścieżki działań. Spotkania, w których dotychczas uczestniczyliśmy (webinary, szkolenia online, szkolenia stacjonarne) w zakresie kompetencji cyfrowych są dla nas dużą bazą wiedzy. Otwierają nam ścieżki, z których dotychczas nie korzystaliśmy. Pokazują również szereg zasobów jakie możemy znaleźć w internecie, a następnie wykorzystać w poszczególnych działaniach kulturalnych. Powyższe zakupy pozwolą nam tworzyć cyfrową ofertę w sposób profesjonalny. Dzięki uzupełnieniu zasobów sprzętowych znacznie otworzą się możliwości dla nas jako pracowników, ale także dla mieszkańców Tucholi i okolic, którzy będą mogli brać udział w szkoleniach i warsztatach
z działalności cyfrowej. Dzieci będą mogły pracować na nowych komputerach w specjalnej salce informatycznej. Sprzęt pozwoli nam również na dokumentowanie zajęć edukacyjnych. Będzie to nie tylko pamiątka dla uczestników, ale także doskonała baza wiedzy dla przyszłych pokoleń. Chcemy zaproponować młodzieży korzystanie ze studia nagrań. Zakupiony sprzęt będzie służył nie tylko naszemu ośrodkowi. Chętne osoby, mające ciekawe pomysły na działalność twórczą i kulturalną, będą mogły z niego korzystać lub brać udział w szkoleniach rozwijających kompetencje cyfrowe wśród mieszkańców Tucholi i okolic. Swoją ofertę chcemy kierować do wszystkich grup wiekowych i móc sprostać ich wymaganiom. Naszym celem jest zwiększenie liczby osób dorosłych w wieku produkcyjnym odwiedzających TOK. Wyposażenie TOK
w nowoczesny sprzęt, który poprawi jakość prezentowanych materiałów wizualnie i jakościowo pozwoli rozbudzić zainteresowania mieszkańców i ich aktywizować, szkolić i rozwijać. Współpracujemy z różnymi jednostkami i placówkami dla których możemy dopasowywać swoją ofertę. Posiadamy chęci, pomysły i kanały dystrybucji naszych materiałów i czekamy na nowe narzędzia, które ułatwią nam pracę oraz zwiększą możliwości ofertowe.


Cele Tucholskiego Ośrodka Kultury:

 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych odbiorców w różnych grupach wiekowych i środowiskowych,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
 • upowszechnianie i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu „Borów Tucholskich”,
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.

Cele działalności TOK realizowane są w szczególności poprzez:

 • wspieranie i inicjowanie aktywności kulturalnej i artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem ruchu amatorskiego i działań nowatorskich,
 • prowadzenie działalności w zakresie edukacji i kultury na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • prowadzenie własnych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań z różnych dziedzin kultury i sztuki dla różnych grup wiekowych,
 • współpracę z samorządem, instytucjami kultury, pozarządowymi organizacjami społeczno-kulturalnymi, mediami i innymi osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie programowania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych,
 • organizowanie koncertów, konkursów, wystaw i przeglądów artystycznych z różnych dziedzin sztuki dla wszystkich grup wiekowych oraz plenerowych i okolicznościowych imprez artystycznych z udziałem profesjonalistów,
 • prowadzenie działalności w zakresie edukacji i kultury na rzecz seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami,
 • promowanie kultury regionu „Borów Tucholskich” i jego dziedzictwa kulturowego.

Tucholski Ośrodek Kultury