Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek

Cyfryzacja Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek poprzez podniesienie kompetencji pracowników

Planowane działania, które zrealizujemy dzięki szkoleniom i zakupie sprzętu:

  • stworzymy Letnie Kino Objazdowe, dzięki któremu bezpośrednio dotrzemy do osób mieszkających na okolicznych wsiach (m.in. Sadek i Zdziechów, gdzie znajdują się nasze świetlice),
  • stworzymy nowe cykle wideo: m.in. „Biblioteka poleca”, gdzie promowane będą nowości czytelnicze i polecana ciekawa literatura,
  • polepszymy jakość koncertów plenerowych, dzięki przeszkoleniu naszego realizatora dźwięku i zakupowi sprzętu,
  • nasze wydarzenia, koncerty i spektakle dostępne będą online w jakości zadowalającej współczesnego odbiorcę,
  • będziemy tworzyć dobrej jakości materiały wideo, a dzięki szkoleniu z filmowania i montażu zorganizujemy warsztaty/kółko tego typu dla lokalnej grupy dzieci i młodzieży,
  • działanie rozpocznie tzw. „Kurier Kulturalny” – forma telewizji internetowej, która tworzona będzie z udziałem lokalnej młodzieży i w której pojawiać się będą zapowiedzi wydarzeń, wywiady z gośćmi oraz materiały „zza kulis”,
  • rozszerzymy działalność „Pracowni Historii Szydłowca” – dzięki stworzeniu podcastów oraz filmów będziemy przybliżać historię i walory naszego miasta, zdigitalizujemy i udostępnimy także zamkowe Kroniki
  • będziemy kontynuować i rozwijać cykl o tradycjach lokalnych realizowany m.in. z udziałem lokalnych zespołów folkowych („Kumosie”, „Zdziechowianki”) i Kół Gospodyń Wiejskich
  • nasza strona internetowa będzie dostępna cyfrowo.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek działa w różnych obszarach kultury. Realizuje przedsięwzięcia z zakresu edukacji, upowszechniania, prezentacji i promocji  sztuki. Tworzy przestrzeń do prezentacji twórczości artystycznej, poszukiwania i rozwijania pasji oraz umiejętności. Jest miejscem kreatywnych działań mieszkańców. Wspiera inicjatywy kulturalne i działania służące integracji mieszkańców. W SCK – Zamek odbywają się imprezy cykliczne takie jak: „Wianki”, Spotkania Teatralne o laur „Złotego Gargulca”, Scena Zamek dla Każdego, Ogólnopolski Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety, Szydłowiecki Plener Malarski Artystów Mazowsza, Dzień Kultury Żydowskiej „Mazel Tow”.

SCK Zamek