Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina

Dom Kultury Wirtualnie Realny

W ramach projektu pracownicy SDK w Sulechowie pozyskali kompetencje, które wykorzystują do projektowania i realizowania zadań statutowych w sieci. Udział w szkoleniach zorganizowanych przez NCK, oraz autodiagnoza, pozwoliły nam zaplanować kierunki rozwoju oferty zdalnej, a są nimi m.in. skuteczna komunikacja cyfrowa czy efektywne wykorzystanie nowych mediów. Zakupiony w ramach projektu sprzęt pozwoli realizować te zadania na wysokim poziomie technicznym. Szczególnie ważne są dla nas sprzęty umożliwiające rejestrację obrazu i dźwięku wysokiej jakości oraz sprzętu komputerowego. Dzięki projektowi zapewniliśmy dostępność cyfrową strony internetowej, która wcześniej była praktycznie niedostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami. Instruktorzy SDK w Sulechowie przeszli też szkolenie z zakresu tworzenia treści spełniających kryteria dostępności.


Głównym celem działalności SDK w Sulechowie jest rozwijanie i zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców poprzez organizację różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę oraz upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej.

Cele na lata 2021-2024:

  • promocja lokalnych artystów,
  • wspieranie młodych talentów,
  • skuteczna komunikacja z uczestnikami działań kulturalnych,
  • zwiększanie dostępności działań SDK w Sulechowie,
  • unowocześnienie i rozwój infrastruktury,
  • aktywizacja mieszkańców sołectw,
  • integracja społeczności lokalnej,
  • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze kultury.

Sulechowski Dom Kultury